Lokatt Arkitektur har bytt namn till Esbjörnsson Arkitektur och finns numera under adressen

www.esbjornssonarkitektur.se