top of page

Lokatt Arkitektur är ett arkitektkontor med besöksadress i Järvsö, Hälsingland. Kontoret startades 2015 och drivs av Anna Esbjörnsson, Arkitekt SAR/MSA, utbildad vid KTH och Chalmers med en masterexamen i Design for Sustainable Development. Kontorets specialkompetens ligger inom träbyggande, hållbart byggande, konceptutveckling och byggnadsvård och vi tar oss an både mindre och större uppdrag.

Lokatt Arkitektur

Stenegård 5, 82754 Järvsö

+ 46 (0) 737 02 88 54

info@lokattarkitektur.se

  • Instagram Social Icon
bottom of page